Otváracie hodiny
 • Pondelok:    7:00-18:00
 • Utorok:        7:00-18:00
 • Streda:         7:00-18:00
 • Štvrtok:        7:00-18:00
 • Piatok:        7:00-18:00

 • Otvorené!

Objednať sa ONLINE
Kontakt
 • 041/422 000 5
 • info@stkknm.sk

KONTAKT>>>

NOVINKY>>>

Vozidlá podliehajúce kontrole originalityKontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:
 • jednotlivo dovezené zo zahraničia
 • vozidlá po prestavbe
Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:
 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
 • ide o výmenu podvozka alebo karosérie na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ
Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:
 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006