Otváracie hodiny
  • Pondelok:    7:00-18:00
  • Utorok:        7:00-18:00
  • Streda:         7:00-18:00
  • Štvrtok:        7:00-18:00
  • Piatok:        7:00-18:00

  • Otvorené!

Objednať sa ONLINE
Kontakt
  • 041/422 000 5
  • info@stkknm.sk

KONTAKT>>>

NOVINKY>>>

Ponuka technických kontrol

Druhy technických kontrol vykonávané STK Kysucké Nové Mesto:

    * technická kontrola administratívna,
    * technická kontrola pravidelná,
    * opakovaná technická kontrola.
    * technická kontrola zvláštna
    

Naším cieľom je
poskytovať služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. V našich priestoroch sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú Vašim potrebám.

Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Technická kontrola sa vykonáva u nás vykonáva v stacionárnej stanici technickej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT SR").

Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje brzdová sústava, riadenie, nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby, rám a karoséria, osvetlenie a svetelná signalizácia, predpísaná a zvláštna výbava, ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, zaťaženie životného prostredia, identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.
 
Na vykonávanie technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená MDPT SR. Meradlá a prístroje sú platne overené alebo kalibrované.