Otváracie hodiny
 • Pondelok:    7:00-18:00
 • Utorok:        7:00-18:00
 • Streda:         7:00-18:00
 • Štvrtok:        7:00-18:00
 • Piatok:        7:00-18:00

 • Otvorené!

Objednať sa ONLINE
Kontakt
 • 041/422 000 5
 • info@stkknm.sk

KONTAKT>>>

NOVINKY>>>

Doklady potrebné ku technickej kontrole vozidla

a) Technická kontrola pravidelná a administratívna
 • osvedčenie o evidencii (osvedčenie o evidencii časť II), (tzv. veľký technický preukaz) alebo
 • jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
 • platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu).
 • pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.
b) Technická kontrola opakovaná
 • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v jednotlivých odsekoch a) až e))
 • a protokol z predchádzajúcej kontroly.
 • Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Pri chybe zo skupiny 200 – brzdy, sa opakujú všetky kontrolné úkony skupiny 200. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.
c) Technická kontrola zvláštna
 • osvedčenie o evidencii (osvedčenie o evidencii časť II) (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.
V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu, pričom však kópia musí byť overená príslušným dopravným inšpektorátom.