Otváracie hodiny
  • Pondelok:    7:00-18:00
  • Utorok:        7:00-18:00
  • Streda:         7:00-18:00
  • Štvrtok:        7:00-18:00
  • Piatok:        7:00-18:00

  • Otvorené!

Objednať sa ONLINE
Kontakt
  • 041/422 000 5
  • info@stkknm.sk

KONTAKT>>>

NOVINKY>>>

Doklady potrebné k emisnej kontrole vozidla

a) Emisná kontrola pravidelná
  • osvedčenie o evidencii (osvedčenie o evidencii časť II), (tzv. veľký technický preukaz), prípadne jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní OE od Policajného zboru
  • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu)
Pozn.: Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

b) Emisná kontrola zvláštna

doklady podľa odseku a) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z., v prípade individuálneho dovozu vozidla zo zahraničia.

c) Emisná kontrola administratívna

doklady podľa odseku a)

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak emisnú kontrolu nie je možné vykonať.

Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu.