Otváracie hodiny
  • Pondelok:    7:00-18:00
  • Utorok:        7:00-18:00
  • Streda:         7:00-18:00
  • Štvrtok:        7:00-18:00
  • Piatok:        7:00-18:00

  • Otvorené!

Objednať sa ONLINE
Kontakt
  • 041/422 000 5
  • info@stkknm.sk

KONTAKT>>>

NOVINKY>>>

Lehoty technických a emisných kontrol

Lehoty technických a emisných kontrol určuje Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lehoty technických kontrol

Kategórie Lehoty
L1, L2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 4-ročných lehotách Malé motocykle prvýkrát podliehajú TK počnúc 1. júlom 2007.
 
L3, L4, L5, M1, N1, O1, O2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách
 
M2, M3, N2, N3,O3, O4 vozidlo používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, vozidlo taxislužby, požičovne automobilov a autoškoly - 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v ročných lehotách.
 
T, R1, R2, R3, R4 2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách. Traktory a prípojné vozidlá za traktory prvýkrát podliehajú TK počnúc 1. januárom 2008.

Lehoty emisných kontrol

Kategórie Lehoty
M1, N1 bez katalizátora So zážihovým (benzínovým) motorom 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
 
M1, N1 s katalizátorom So zážihovým (benzínovým) motorom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
 
M1, N1 So vznetovým (naftovým) motorom 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách.
 
M2, M3, N2 a N3 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 1-ročných lehotách.
 
T 2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-ročných lehotách. Traktory prvýkrát podliehajú EK počnúc 1. januárom 2008.

Kategórie

L Motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
N Vozidlá určené na prepravu nákladov
O Prípojné vozidlá
T Kolesové traktory
C Pásové traktory
R Prípojné vozidlá traktorov
S Traktormi ťahané vymeniteľné stroje
P Pracovné stroje
L Motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky

Prvým prihlásením vozidla
do evidencie sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.